Kolonie i Obozy

Bon Turystyczny do końca marca 2023 roku

Bon Turystyczny do końca marca 2023 roku

ZUS przypomina, że 31 marca 2023 r. mija termin na wykorzystanie Polskiego Bonu Turystycznego. Oznacza to, że bonem będzie można płacić tylko do końca marca 2023 roku, a z usługi będzie można korzystać także po tym terminie. Do skorzystania z bonu w wysokości 500 zł uprawnionych jest około 6,5 mln beneficjentów. Aby zapłacić bonem za kolonię lub obóz, trzeba podać osobie przyjmującej płatność za usługę hotelarską lub imprezę turystyczną specjalny numer przypisany do bonu, a następnie jednorazowy kod autoryzacyjny.

Świadczenie przysługuje rodzicom, którzy mieli prawo do świadczenia wychowawczego 500 plus w momencie wejścia w życie przepisów o bonie, a także jeśli nabyli do niego prawo między 19 lipca 2020 r. a 31 grudnia 2021 r. Niektórzy rodzice mogą skorzystać z bonu turystycznego, nawet jeśli złożyli wniosek o świadczenie wychowawcze po 31 grudnia 2021 roku. Chodzi o rodziców dzieci urodzonych w ubiegłym roku między 1 października a 31 grudnia, którzy wniosek o 500 plus złożyli w ciągu trzech miesięcy od dnia narodzin. Bon jest jednorazowy.

Aby zrealizować Bon Turystyczny należy wcześniej aktywować usługę przez platformę usług elektronicznych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Kod obsługi płatności otrzymają Państwo w formie unikalnego, 16-cyfrowego numeru, za pomocą wiadomości tekstowej na wskazany numer telefonu lub adres poczty elektronicznej z adresu: polski_bon@zus.pl. Można go też sprawdzić na swoim profilu na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS w zakładce [Polski Bon Turystyczny] > [Mój Bon].

Zachęcamy do wykorzystania Polskiego Bonu Turystycznego w naszym serwisie na zakup krajowych wyjazdów na kolonie dla dzieci i obozy młodzieżowe.