Ministerstwo Edukacji Narodowej - wypoczynek dzieci i młodzieży

Wszelkiego typu wyjazdy na wypoczynek dla dzieci i młodzieży organizowane są zazwyczaj w czasie wolnym od zajęć szklonych, w formie zimowisk lub obozów lub kolonii. Wypoczynek taki musi być zorganizowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania.

Każdy organizator wypoczynku zobowiązany jest zgłosić wypoczynek do kuratorium oświaty, na minimum 21 dni przed rozpoczęciem wypoczynku. Zgłoszenie wypoczynku odbywa się drogą elektroniczną poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza zamieszczonego na stronie: www.wypoczynek.men.gov.pl oraz poprzez złożenie wydruku tego formularza (wraz z załącznikami) w kuratorium oświaty właściwym ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania organizatora. Zgłoszenie zawiera informacje dotyczące m.in. miejsca wypoczynku, liczby uczestników, kadrze opiekuńczej, programu.

Każdy rodzic może dowiedzieć się czy wypoczynek, na który wybiera się jego dziecko, został zgłoszony w specjalnej bazie danych uruchomionej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej dostępnej na stronie: www.wypoczynek.men.gov.pl. Informacja o poszczególnych turnusach udostępniania jest służbom sprawującym nadzór nad bezpiecznym wypoczynkiem dzieci i młodzieży: Państwowej Straży Pożarnej oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Informujemy, że wszystkie wyjazdy na kolonie, obozy oraz zimowiska znajdujące się na naszych stronach - zgodnie z w/w wymogami zawsze zgłaszane są do właściwego kuratorium oświaty.

Gorąco polecamy Państwu stronę Ministerstwa Edukacji Narodowej www.wypoczynek.men.gov.pl. Na stronie tej znajdziecie wiele ciekawych informacji oraz odpowiedzi na nurtujące Was pytania.