Kolonie i Obozy

Program wypoczynku na koloniach i obozach - przykładowy rozkład dnia

Programu wypoczynku opracowany przez organizatora, powinien być dostosowany do wieku uczestników. Uwzględniać cele, jakim ma służyć np.: turystyczne, krajoznawcze, rekreacyjne, sportowe, społeczno-wychowawcze, edukacyjne (poznanie tradycji, kultury i języka innych państw, z zakresu ochrony środowiska, poznania zasad ochrony środowiska przyrodniczego itp.) oraz zainteresowania dzieci i młodzieży. Zaproponowana lista celów nie jest zamknięta i może zawierać również inne elementy. Nowatorstwo w tym zakresie jest oczekiwane i na pewno znajdzie uznanie uczestników wypoczynku. Wszystkie formy wypoczynku zawarte w programie mają przede wszystkim spełniać normy bezpieczeństwa. Przy opracowywaniu programu organizatorzy kolonii i obozów korzystają z doświadczenia i pomysłowości kierownika i wychowawców, instruktorów oraz nauczycieli szkół i placówek.

Przykładowy rozkład dnia:
08:00 – pobudka i gimnastyka poranna, toaleta poranna
08:30 – śniadanie
09:30 – zajęcia programowe, zajęcia na świeżym powietrzu, wycieczki 1330 – obiad
14:30 – cisza poobiednia
15:30 – zajęcia programowe np.: warsztaty edukacyjne, gry planszowe, gry sportowe
18:30 – kolacja
19:00 – zajęcia w grupach, zabawy integracyjne
22:00 – cisza nocna

Zajęcia programowe dla dzieci i młodzieży mają na celu rozwijanie kreatywności, umiejętności technicznych oraz emocjonalnych i fizycznych. Oferują one szeroki wybór dziedzin i umożliwiają uczestnikom rozwijanie swoich zainteresowań i pasji. Do zajęć programowych można zaliczyć: programowanie komputerowe, grafikę komputerowa, fotografię, sztuki plastyczne, muzykę, teatr, taniec oraz sport w każdym jego wydaniu.