Kolonie i Obozy

Obozy

Termin obozy obejmuje formę wypoczynku zorganizowaną dla młodzieży w wieku od 14 do 18 lat. Dzieci w tym wieku mają zupełnie inne oczekiwania wobec wakacyjnych wyjazdów niż maluchy. Nastolatki chcą zwiedzać ciekawe miejsca, nawiązywać nowe znajomości, przeżywać przygody, uczyć się i zdobywać nowe doświadczenia. Tematyka wyjazdów na obozy letnie ma przede wszystkim sprawić młodzieży radość, spełnić ich marzenia, zapewnić doświadczenia o charakterze edukacyjnym i – co najważniejsze - pozostawić wspaniałe wspomnienia. Zorganizowany pobyt wakacyjny, poza miejscem zamieszkania, wyróżnia się także planowymi działaniami wykwalifikowanej kadry zmierzającymi ku promocji aktywności fizycznej oraz propagowaniu zainteresowań kulturalnych i krajoznawczych zgodnych z indywidualnymi potrzebami i oczekiwaniami uczestników.

Oferta wyjazdów na obozy letnie dla młodzieży jest znacznie bardziej zróżnicowana niż dla małych dzieci. Nastolatki bardzo chętnie odwiedzają takie zagraniczne kraje jak Włochy, Bułgaria, Hiszpania, czy Grecja. Wielu młodych ludzi wybiera się na obozy do Londynu, by podszkolić język angielski. Część młodzieży preferuje aktywne spędzanie wakacji, i właśnie dla nich przewidujemy szeroką gamę propozycji: obozy sportowe, konne, przygodowe, survivalowe, rejsy żeglarskie, czy też piesze wędrówki po górach. Są tacy, którzy decydują się na twórcze wakacje i wyjeżdżają na obozy aktorskie, teatralne, gitarowe, plastyczne, czy też wokalne.

obozy taneczne
obozy zagraniczne
obozy wokalne
obozy żeglarsie
obozy ze wspinaczką
obozy wędrowne

Młodzież nie potrzebuje tak jak maluchy czułej i troskliwej opieki, czy też czytania bajek na dobranoc. Nastolatki potrzebują trochę więcej swobody i więcej czasu dla siebie. Od wychowawcy oczekują zrozumienia, zaufania, a często nawet pomocy w rozwiązywaniu trudnych, osobistych problemów. Dlatego też rola wychowawcy – opiekuna na obozach nie jest taka łatwa. Kadra pedagogiczna i instruktorska zatrudniona na obozach młodzieżowych stara się zawsze wytworzyć niepowtarzalną atmosferę, pozwalającą na zintegrowanie wszystkich uczestników. Działa tak, by nawiązać z nimi przyjazne kontakty oparte na zaufaniu i zachęceniu ich do aktywnego udziału w zajęciach. Wykorzystując swoje doświadczenie i umiejętności każdy wychowawca dba o bezpieczeństwo młodego człowieka.

Nastolatkowie swoimi zainteresowaniami, sposobem bycia, wyglądem zewnętrznym bliżsi są ludziom dorosłym. Oglądają te same filmy, czytają te same książki i mają podobne zainteresowania. Stają przed pierwszymi ważnymi decyzjami życiowymi – wyborem kierunku studiów po ukończeniu szkoły, budowaniem związków, pierwszą pracą. Przeżywają na serio miłość, zaczynają rozumieć wartość autentycznej przyjaźni. Nurtują ich pytania natury światopoglądowej i społecznej. Są krytyczni i bezkompromisowi, a jednocześnie zbyt pojętni, aby od niektórych dorosłych nie nauczyć się cynizmu i zakłamania ułatwiającego życie.

Rolą wychowawcy jest uszanowanie ich dorosłości, a jednocześnie pokazanie, na czym polega urok autentycznej młodości, stanie się ich starszym kolegą, zainteresowanie swoją osobowością i bycie przewodnikiem na ten krótki czas. Dobra organizacja pracy opiekuna, jak również profesjonalizm i wzajemny szacunek to podstawowa zasada każdego wyjazdu na obóz.

obozy przygodowe
obozy siatkarskie
obozy gitarowe
obozy sportowe
obozy teatralne
obozy rekreacyjne

Programy obozów młodzieżowych zazwyczaj ułożone są tak, by zachęcić nastolatków do czynnego udziału w przewidzianych aktywnościach, każdy dzień na obozie ma swoją fabułę i wypełniony jest różnorodnymi ciekawymi zajęciami. Doświadczenie jakie zdobywa każdy uczestnik może mu pomóc w pokonywaniu wielu czekających na niego w przyszłości przeszkód życiowych, a nawiązywanie bliskich relacji ze współuczestnikami owocuje znajomością, która czasem trwa całe życie.

Wszystkie wyjazdy na obozy zgłaszane są do Ministerstwa Edukacji Narodowej. Z pełną ofertą obozów można zapoznać się na tej stronie: www.serwiswakacyjny.com/obozy-mlodziezowe/