Kolonie i Obozy

Poradnik bezpiecznego wypoczynku

Poradnik bezpiecznego wypoczynku to materiał przygotowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i adresowany dla organizatorów wypoczynku, dla dzieci i młodzieży oraz dla rodziców wysyłających dziecko na wypoczynek letni oraz zimowy. Poradnik zawiera bardzo cenne informacje związane z bezpieczeństwem organizacji wyjazdów dzieci na kolonie i obozy. Poniżej cytujemy wybrane informacje z poradnika.

(...)Zatrudnienie odpowiedniej kadry to jeden z najważniejszych warunków bezpiecznego i udanego wypoczynku młodzieży i kluczowe zadanie organizatora. Kierownictwo i opiekunowie tworzą przecież niepowtarzalną atmosferę, pozwalającą na zintegrowanie wszystkich uczestników. Powinni nawiązać z nimi przyjazne kontakty, oparte na zaufaniu i zachęcić do aktywnego udziału w zajęciach. Przepisy prawa dokładnie określają uprawnienia, jakie są wymagane od kierowników wypoczynku i wychowawców grup młodzieżowych.(...)

(...)"Przewóz osób może odbywać się tylko pojazdem do tego przeznaczonym lub przystosowanym, a liczba przewożonych osób nie może przekraczać liczby miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym"" – ten przepis prawa o ruchu drogowym powinien stać się dla organizatora podstawową zasadą. Najczęściej wybieranym środkiem transportu dzieci i młodzieży jest autokar. Współpraca z firmą przewozową posiadającą odpowiednie zezwolenia, sprawdzone i nowoczesne pojazdy i doświadczonych pracowników to sposób na uniknięcie wielu zagrożeń drogowych.(...)

(...)W 2010 roku wprowadzono istotne zmiany dotyczące zgłaszania i kwalifikacji obiektów i terenów zakwaterowania młodzieży w czasie turnusów wypoczynkowych. Zrezygnowano m.in. z obowiązku wypełniania karty kwalifikacyjnej obiektu. Postanowiono również, że kurator oświaty, wydający organizatorowi zaświadczenie o zgłoszeniu wypoczynku, drogą elektroniczną przesyła to zgłoszenie kuratorowi oświaty, państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu oraz komendantowi powiatowemu (miejskiemu) Państwowej Straży Pożarnej w miejscu lokalizacji wypoczynku.(...)

(...)Najważniejsza jest decyzja! Ważne jest, aby decyzja o wyjeździe dziecka na zorganizowany wypoczynek była podjęta wspólnie, czyli przez RODZICÓW i DZIECKO. Mamy tu na myśli pierwszy pobyt małego dziecka bez rodziców czy opiekunów. Jeśli dziecko będzie uczestniczyło razem z rodzicami w wyborze formy wypoczynku, nie poczuje się do niczego zmuszane i tym chętniej zdecyduje się na przebywanie tylko z rówieśnikami. Córka lub syn mogą mieć mnóstwo pytań, więc dobrze byłoby, gdyby rodzice dokładnie wyjaśnili różnice między kolonią a np. obozem sportowym. To będzie prawdopodobnie pierwsze w życiu dziecka dokonanie świadomego wyboru. Może interesuje się historią, może przyrodą, a może jazdą konną? Pamiętajmy! Niech rodzice starają się spełniać przede wszystkim marzenia swojej pociechy, a nie własne...(...)

Zachęcamy do pobrania i zapoznania się z całym poradnikiem.

poradnik bezpiecznego wypoczynku