Kierownik kolonii i obozu - kim jest i jakie są jego obowiązki

Kierownik kolonii i obozu - kim jest i jakie są jego obowiązki

Jedną z najważniejszych osób na wypoczynku letnim lub zimowym jest kierownik kolonii i obozu. To na nim spoczywa największa odpowiedzialność za bezpieczny i atrakcyjny wypoczynek dzieci i młodzieży.  Okres letnich wakacji to doskonała okazja do odpoczynku w ciekawych zakątkach Polski i za granicą na zorganizowanym wyjeździe z rówieśnikami. Rodzice mogą wybierać z bogatej oferty przygotowanej przez organizatorów wakacyjnego odpoczynku dla dzieci. Ciekawe atrakcje, interesujące miejsca oraz odpowiednio przygotowane programy zajęć pozwalają na relaks nad morzem, w górach i nad jeziorami. Poza kierunkiem wyjazdu równie istotny jest wybór sprawdzonych organizatorów letniego wypoczynku. Cała kadra opiekuńczo-wychowawcza, na czele której stoi kierownik kolonii i obozu, powinna podsiadać odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie, aby zapewnić bezpieczne kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży.

Za co odpowiedzialny jest kierownik kolonii i obozu?

Kierownik kolonii i obozu odpowiada za całokształt spraw związanych z organizacją i prowadzeniem wypoczynku dla dzieci i młodzieży. To on zarządza kadrą opiekuńczo-wychowawczą, opracowuje programy zajęć i dba o ich realizację. Kontaktuje się z rodzicami oraz rozwiązuje wszelkie problemy, które się pojawią. On także odpowiedzialny jest za przygotowanie dokumentacji oraz wszelkie sprawy finansowe. Do jego zadań należy także dbanie o bezpieczeństwo uczestników wypoczynku zarówno na terenie placówki wypoczynkowej, jak i w trakcie podróży.

Do najważniejszych obowiązków kierownika kolonii i obozów należy:

 • przydzielanie obowiązków wszystkim członkom kadry opiekuńczo-wychowawczej, instruktorom, animatorom czy lektorom języków;
 • zapewnienie zróżnicowanej diety uczestnikom wypoczynku;
 • zagwarantowanie uczestnikom wypoczynku korzystania z obszarów wodnych wyłącznie do tego przeznaczonych i pod nadzorem ratownika wodnego oraz wychowawcy wypoczynku;
 • dbanie o bezpieczeństwo uczestników w trakcie trwania kolonii i obozów od momentu odebrania ich od rodziców, także w trakcie wsiadania i wysiadania dzieci do środków transportu oraz w trakcie trwania podróży i wszelkich wycieczek;
 • kontrolowanie stanu technicznego pojazdów, którymi podróżują uczestnicy wypoczynku.
 • przekazywanie organizatorowi od razu po zakończeniu wyjazdu kart kwalifikacyjnych oraz dziennika wyjazdu.

Kierownik kolonii i obozu - kto może nim zostać?

Kierownik kolonii i obozu to stanowisko niezwykle odpowiedzialne i wymagające, dlatego aby nim zostać należy spełnić szereg warunków. Może nim zostać wyłącznie osoba:

 • niekarana;
 • pełnoletnia;
 • z wykształcaniem minimum średnim ? wyłączając instruktorów harcerskich;
 • z zaświadczeniem o ukończeniu kursu na kierownika wypoczynku ? warunek ten nie dotyczy osób zajmujących stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach edukacyjno-wychowawczych;
 • osoba posiadająca przynajmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu obowiązków dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczo wychowawczych ? z wyłączeniem nauczycieli i instruktorów harcerskich w stopniu przynajmniej przewodnika;
 • trenerzy i instruktorzy sportowi.

Kierownik koloni i obozu - jak uzyskać odpowiednie kwalifikacje

Aby uzyskać kwalifikacje na kierownika kolonii i obozów należy ukończyć odpowiedni kurs w trybie stacjonarnym lub online. W kursie mogą wziąć udział osoby, które ukończyły kurs wychowawców wypoczynku, są nauczycielami, trenerami i instruktorami sportu, instruktorami turystyki i krajoznawstwa lub instruktorami harcerskimi w stopniu podharcmistrza. Przyszły kierownik kolonii i obozu uzyska kompetencję zarówno praktyczne, jak i teoretyczne w planowaniu i organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Dodatkowo może także ukończyć kurs z pierwszej pomocy i zapoznać się z tematyką zarządzania kryzysowego. Kurs na kierownika kolonii i obozu kończy się egzaminem i uzyskaniem odpowiedniego zaświadczenia, natomiast same kursy mogą prowadzić wszystkie placówki, które uzyskały zgodę na prowadzenie takich szkoleń przez MEN.